Lo 25 d’abrial, parlarem de las fèstas e dels rituals tradicionals associats a la Prima, pel cafè occitan !

Le 25 avril, nous parlerons des fêtes et rituels traditionnels associés au Printemps, lors du café occitan !