Lo 28 de junh, participarem a la Fèsta del Barri de Gourgan amb lo grop Aiga de Març per la serada balèti !

Le 28 juin, nous participerons à la Fête de Quartier de Gourgan avec le groupe Aiga de Març pour la soirée bal !