Aquel va quèrre de pan

Aquel va quèrre de vin

Aquel bota la taula

Aquel trempa la sopa

E aquel ditz … “Bon appetís” !